Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

You are here: Home / KO? / Mališa Vučković
Mališa Vučković

Mališa Vučković

(rođen 1974) - bavi se grafičkim dizajnom, pripremom za štampu i ručnom štampom aplikacija na tekstilu. Radio u velikom broju marketinških agencija i privatnih firmi, sa trenutnim angažovanjem u agenciji Draftfcb Afirma.

Beograd, Srbija

 Subscribe to me on YouTube

Instagram LOGO

 

Logo Čini DOBRO - design: Zoran Mujbegović, title: Rastko Šejić

Hardwired magazine

 

Mulj.net - magazin popularne kulture