Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

You are here: Home / ŠTA? / Igor Perišić – Književnosti i liberalna misao [VIDEO]

Čitaj

23. 04. 2023. u 19:40h Beograd, Srbija

Igor Perišić – Književnosti i liberalna misao [VIDEO]

Perišić I., Književnost i liberalna misao, Institut za književnost i umetnost, Beograd, 2023.

Igor Perišić – Književnosti i liberalna misao (ilustracija)

 

Treba stvoriti uslove za istorijski napredak, ali ga ne planirati.

Srpska kultura 19. veka je pre svega trudom intelektualno radoznalih pojedinaca pratila razvoj evropske liberalne misli.

Filozofija palanke Radomira Konstantinovića je poslužila kao „biblija“ u razobličavanju navodnog srpskog nacionalizma.

 

Igor Perišić je u studiji Književnost i liberalna misao na početku pokazao šta bi bila osnova liberalizma. Pre svega to je sloboda ličnosti, a kroz istorijske procese se menjala i prilagođavala ideja o liberalizmu i ovde to možemo pratiti. Kad je nastupilo vreme zla, fašizam i socijalizam liberalne ideje su bile ugrožene. Kasnije liberalne slobode bivaju ugrožene kolonijalizmom i neokolonijalizmom. Multikulturalnost će za Žižeka biti kolonijalna praksa izjednačavanja i podjarmljivanja kulture. U našoj građanskoj sredini su se ubrzo pojavili liberalno nastrojeni intelektualci, pored svih i Petar Karađorđević koji će kasnije postati i kralj. Najistaknutiji intelektualci i nadareni pisci predratnog perioda će biti Slobodan Jovanović i Vinaver. Oni će u samom začetku uvideti pogubnost nacionalsocijalnacizma Nemačke i socijalističke revolucionarne prakse u Rusiji koje će i izjednačiti u svojim tekstovima, kao i Hana Arent. Kada se u Jugoslaviji počela prevoditi zapadna filozofska misao, došlo je do filozofske i literarne liberalizacije. Pre svega su strukturalisti kao de Sosir pokazali raznolikost i potencijale i neevropske kulture življenja i mišljenja, egzistencijalisti su dokazali da čovek i pored apsurdnosti svoga postojanja i društvene klime u kojoj se nalazi odgovara za svoje moralne i životne odluke. Karl Poper je izjednačio egzaktne sa društvenim naukama jer sve teorije moraju da se dokažu kroz eksperiment i da se na kraju sumnja u svako dostignuće. Ni jedna misao nije imperijalna. Nikola Milošević je u analizama književnosti išao tim putem i sa tim uticajem. To je liberalizovalo situaciju i u književnosti. Autor govori o tim procesima u literaturi pre svega u delu Danila Kiše koji o zlu u čoveku pod uticajima vremena u kome je zlostavljanje dozvoljeno iz unutrašnjeg i spoljnog poriva. Dragoslav Mihajlović u pet tomova govori o zlu na Golom otoku, sa priznanjem i grižnjom savesti da je kao i svi morao priznati neučinjene grahe i potpisati obavezu da bude doušnik. Aleksandar Tišma je u Upotrebi čoveka kroz romanesknu formu opisao muke u logorima smrti, zlostavljanja posle kojih se nema snage za dalji život, pogotovo u društvu u kome Vera Kroner ne oseća razliku u odnosu na logor. Posle toga nailazimo na analizu dela nekoliko savremenih pisaca koji što tematski što formalno osvajaju slobode. Razmatra se pozicije liberalne misli u novim vremenima kada je sloboda čoveka razvojem informacione tehnologije i fizički praćena i ograničavana. Neoliberalizam i liberalna ekonomija je profit dovela u prvi plan. Školuje se za poslove koje donose novac, a kultura biva ugrožena. Postoji mogućnost da i u kurikulumima obrazovnih institucija umetnosti, kao i ostale oblasti društvene misli, ne budu predviđene. Tržište diktira pisanje kratkih i pojednostavljenih romana, kao i lake žanrovske tematike. Politička korektnost koja je u samom početku bila pozitivno zamišljena tendencija, danas postaje diktat kulturi gde se gubi umetnička vrednost. Tendencija biotehnologija da promeni čovekovu prirodu futuristički uprošćava potrebe i isključuje formirane ličnosti kojima treba sloboda. U ime liberalno formiranih društava se sprovode kolonijalizacije politike i kultura drugih i drugačijih. Sve su to opasnosti za liberalne ideje, ali autor studije pronalaze utešne ideje. U ovom trenutku kada se opet formiraju diktature bilo je potrebno pokazati mogućnosti liberalne ideje.

 Igor Perišić sa knjigom by Časlav Petrović

„Čini se da je Jugosloven Tito jedini izuzetak; možda je on raskinuo s Moskvom shvativši da bi totalitarni metodi po uzoru na ruske mogli da ga koštaju velikog procenta jugoslovenskog stanovništva“ (Hana Arent)

Vesna Šejić

 

Autor o studiji "Književnost i liberalna misao"