Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

You are here: Home / ŠTA? / Vil i Ariel Djurant – Doba Voltera (istorija)

Čitaj

08. 01. 2022. u 09:00h Beograd, Srbija

Vil i Ariel Djurant – Doba Voltera (istorija)

Djurant V. i A., Doba Voltera, Narodna knjiga, Beograd, 2003.

Vil i Ariel Djurant – Doba Voltera (ilustracija)

 

U krajnjoj instanci, život čoveka za univerzum nije od veće važnosti od života jedne ostrige. – Hjum

Nijedna vlada nikada nije bila na gubitku zbog načina na koji je trošila novac njenoga naroda.

Vladati malo znači vladati dobro.

Istorija nije ništa drugo nego skup trikova koje izvodimo s mrtvima. – Volter

Čovek se rađa neuk, ali nije glup; a ne može ni da postane glup bez uloženog truda. – Helvecije

 

Vil Djurant (1885-1981) je američki univerzitetski profesor i sa svojom suprugom Arijel (1898-1981) je pisao Istoriju civilizacije u kojoj je ona postala neophodna, pa je od Doba razuma i potpisivana kao koautor. Njihov rad je bio ogroman, to je niz debelih tomova do čijeg sadržaja su dolazili proučavajući literaturu, putujući i posećujući značajna istorijska mesta koja će opisivati, u kojima se događaju značajni civilizacijski pomaci. Doba Voltera je obimna studija od 700 strana u kojoj je dato vreme osamnaestog veka u Francuskoj. Nepomirljivi i kritici sklon Volter je posle dva boravka u Bastilji i proterivanja na nekoliko godina na imanje dalje od Pariza bio prinuđen da se tri godine skloni u London. U pedesetoj godini na zahteva Fridriha Velikog odlazi u Prusku. To su bili prilike da detaljno upoznamo ekonomske, kulturne, naučne, filozofske, klasne i društvene prilike u tim zemljama. Džejms I, Fridrih, Luj XV su vladari koje takođe upoznajemo u ovoj studiji - od njihovih ideja, dela, ličnog života, razvoja, odnosa Fridrihovog prema uticaju oca, ljubavnicama, životu na dvorovima, bitkama koje vode na bojnom polju i sa unutrašnjim nezadovoljnicima. Madam Pompidu je opisana i fizički, i kao ličnost, i zaštitnica umetnika, prijateljica Voltera, pa i njen uticaj na kralja i politiku. U Engleskoj je plemstvo bilo spremno da se bavi unapređenjem poljoprivrede, proizvodnje, trgovine, u Parizu se vodio raskošan i besposlen život. Engleska će biti uzor slobode, a Francuska intelektualne atmosfere. Upoznajemo važne naučnike, umetnike, filozofe, koji će u Parizu biti od značajnog uticaja u borbi protiv crkve i tako pripremiti u bezverju atmosferu za revoluciju. Detaljno saznajemo o Hjumu, Dodrou, Hendlu, Bahu. Koliko god svaka od zemalja imale svoje različite religiozne orijentacije i netrpeljivosti, poznati mislioci i umetnici su bili prihvaćeni u svim tim sredinama. Ličnosti je mnogo i svaka značajnija je detaljno opisana, sa anegdotama, citatima, sukobima i biografskim podacima, međusobnim neslaganjima i spletkama koje iz toga proizilaze. To je vreme kada su i filozofi morali da pišu lepo i jasno, tako je i ovo delo napisano tako da možemo da razumemo i naučne i filozofske i političke ideje, iako nam to nije deo bližeg obrazovanja, kao da su se i pisci zabavljali dok su stvarali ovu obimnu i značajnu studiju.

 William and Ariel Durant

Vatoova vrlina je istančano prikazivanje savršenih trenutaka koji moraju da prođu.

Radnici su bili plaćeni onoliko malo koliko ih je strah od nezaposlenosti primorao da prihvate.

Masoni su započeli svoju englesku istoriju kao klub – Velika masonska loža – osnovana u Londonu 1717.

Društveni moral je odražavao prirodu čoveka – sebičnu i velikodušnu, brutalnu i dobrodušnu, koja na bojnom polju meša lepe manire i krvoproliće.

Fridrih Veliki je znao da vlada državom, da prkosi crkvi, projektuje zgrade, crta portrete, piše osrednju poeziju i odličnu istoriju, da dobije rat protiv pola Evrope, komponuje muziku, diriguje orkestrom i svira na fruli.

Ono što znamo sićušno je; ono što ne znamo beskonačno je.

 

Vesna Šejić