Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

You are here: Home / KAKO I KADA? / Predizborna kampanja "Tvoj glas, glas razlike"
01. 08. 2000. - 01. 03. 2001.
Beograd, Srbija

Predizborna kampanja "Tvoj glas, glas razlike"

Šta hoćeš je kreirao sav promotivni materijal za nacionalnu predizbornu (GOTV) kampanju "Tvoj glas, glas razlike" Grupe za promociju ženskih političkih prava za savezne izbore 2000. godine i republičke 2001. godine.

Poster "Glas razlike"

Na poziv Grupe za promociju ženskih političkih prava grupa "Šta hoćeš" je pomogla planiranje kampanje, a organizovala je proizvodnju i distribuciju u Beogradu: 468.000 letaka na srpskom jeziku, 16.000 na mađarskom i 8.000 na romskom jeziku, 23.000 postera na srpskom jeziku, 1.000 na mađarskom, 145.000 nalepnica, 3.000 banderola plakata na srpskom i 1.000 na mađarskom.

Dvostrani letak - tekst: Šta hoćeš i Grupa za promociju ženskih političkih prava, crtež: Kosta Milovanović, prelom: Mališa Vučković,

Proizvedeno je 2 radio džingla koji su distribuiranina nacionalnom nivou u kojima je svoj glas razlike dala glumica Mirjana Karanović.

Proizveden je i animirani video spot koji je distribuiran na nacionalnom nivou.

Proizvedena je i serija kratkih dokumentarnih filmova o kampanji, koja je emitovana putem mreže lokalnih televizija u Srbiji.

Proizvedene su i bedževi, fascikle, blokovi, torbe, majice i sve što kampanja ovoga tipa zahteva.

4 različita bedža kreirana i štampana za kampanju "Glas razlike"

Majica "Glas razlike"Angažovani članovi "Šta hoćeš":

- Autor slogana i art direktor kampanje: Rastko Šejić

- Autor crteža i ideje za logo, crteža za animaciju: Kosta Milovanović

- Dizajn logotipa: Zoran Mujbegović

- Koordinator distribucije štampanog promo materijala: Budimir Marković

- Prelom štampanih materijala: Mališa Vučković, Ivan Hrašovec

- Autor animacije: Miroslav Spajić

- Muzička produkcija i kompozicija za audio džinglove: Vladimir Lešić

- Autor dokumentarnog serijala: Aleksandar Jovanović

 Subscribe to me on YouTube

Instagram LOGO

 

Logo Čini DOBRO - design: Zoran Mujbegović, title: Rastko Šejić

Hardwired magazine

 

Mulj.net - magazin popularne kulture