Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

You are here: Home / KAKO I KADA? / Program vidljivosti za humanitarnu organizaciju "Surya"
01. 01. 2005. - 01. 04. 2005.
Beograd, Srbija

Program vidljivosti za humanitarnu organizaciju "Surya"

"Šta hoćeš" je planirao i realizovao program vidljivosti za međunarodnu humanitarnu organizaciju "Surya".

Logo Surya

Humanitarna organizacija "Surya", bazirana u Italiji, bila je aktivna u Južnoj Indiji i Šri Lanci sredinom prvog desetleća 21. veka. Sprovodili su programe izgradnje škola, obrazovanja dece, osnaženja žena, pomoći porodicama pogođenim katastrofama...

Kao podršku njihovim naporima "Šta hoćeš" je kreirao program vidljivosti koji se sastojao iz:

- Logotipa organizacije "Surya" (dizajn i prelom: Zoran Mujegović)

- Promotivnog dokumentarnog filma "Surya - relief and development", koji je realizovan na italijanskom i engleskom (Narator: Daniela Prandi, predsednik organizacije "Surya"; direktor fotografije: Atilio Spinello,kompozitor: Aleksandar Žarak; animator: Miroslav Spajić; reditelje: Rastko Šejić)

- Multimedijalne CD-ROM prezentacije koja je detaljno predstavila humanitarne napore i konkretne projekte organizacije "Surya" (autor: Zoran Mujbegović; video: Rastko Šejić; animacija: Miroslav Spajić)

Naslovna strana multimedijalne CD prezentacije. Dizajn: Zoran Mujbegović

- Web sajta suryaworld.org (nije aktivan od 2008.)

- Majica kratkih rukava

- Osnovnih štampanih objekata (vizit karte...)

 Subscribe to me on YouTube

Instagram LOGO

 

Logo Čini DOBRO - design: Zoran Mujbegović, title: Rastko Šejić

Hardwired magazine

 

Mulj.net - magazin popularne kulture