Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

You are here: Home / KAKO I KADA? / Kampanja "Oteto prokleto"
01. 08. 2001. - 30. 10. 2001.
Beograd, Srbija

Kampanja "Oteto prokleto"

Kampanja za Industrijski odbor Lige za zaštitu privatne svojine i ljudskih prava bila je početak oštre javne borbe za restituciju imovine koju je komuistički režim nepravedno oduzeo starim vlasnicima.

Logo Oteto prokleto

Ispravljanje istorijske nepravde koje bi prenosom vlasništva naslednicima oduzete imovine moglo promeniti ekonomsku neravnotežu srpskog društva bio je cilj kampanje kojoj smo se priključili bez materijalne nadoknade. Kreirano je nekoliko proizvoda i osnovna strategija daljeg rada, ali nije bilo moguće zbog nemaštine organizacije starih vlasnika dići priču na nacionalni nivo. U "Politici" je 15. septembra 2001. objavljen sledeći oglas:

Oglas objavljen na pola strane u dnevnom listu Politika 15. septembra 2001. Tekst: Rastko Šejić, Bogdan Veljković i Vladimir Lešić, prelom: Zoran Mujbegović

Širom Beograda i u nekim gradovima Srbije distribuirane su nalepnice Oteto prokleto:

Nalepnica koja je u organizaciji "Šta hoćeš" distribuirana širom starog dela Beograda. Tekst: Vladimir Lešić, ideja korišćenja ključeva: Rastko Šejić, crtež ključeva: Kosta Milovanović, dizajn i prelom: Zoran Mujbegović

Saradnju sa Industrijskim odborom Lige je vodio i kampanju koordinisao Rastko Šejić. Distribuciju materijala u Beogradu organizovao je Budimir Marković. Logo i nalepnicu dizajnirao je i prelomio Zoran Mujbegović na ideju i crtež Koste Milovanovića.

 Subscribe to me on YouTube

Instagram LOGO

 

Logo Čini DOBRO - design: Zoran Mujbegović, title: Rastko Šejić

Hardwired magazine

 

Mulj.net - magazin popularne kulture