Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

You are here: Home / KAKO I KADA? / Istraživanje "Prvi izbor"
01. 06. 2000. - 22. 09. 2000.
Beograd, Srbija

Istraživanje "Prvi izbor"

Istraživanje stavova maturanata u Srbiji 2000. godine.

ZA povezivanje sa EU

Istraživanjem "Prvi izbor" želeli smo da dopremo do osnovnih egzistencijalnih i političkih dilema generacije koja je prvi put 2000. godine učestvovala na izborima.

Mladi u Srbiji su godinama suočeni sa opštom drutvenom nebrigom. Školovanje je sve skuplje i nedostupnije , a u sistemu zasnovanom na nemoralu izgleda sve besmislenije i nepotrebnije. Besmisleno deluje i politička situacija u kojoj su se mnogi pomirili sa najgorim i sve više mladih postaje rezignirano . Sve su duži redovi za iseljeničke vize , a razloga za borbu i ostanak u ovakvoj državi i društvu je sve manje .

Ta generacija 24. septembra 2000. godine prvi put ima priliku da sama odluči o svojoj budućnosti. Da li će je iskoristiti? Kako će izgledati sistem vrednosti u društvu koje će oni kreirati?

Uzorak

Istraživanje je rađeno na uzorku od 1.000 ispitanika (maturanata) u sledećim gradovima: Beograd, Kragujevac, Kraljevo, Sjenica, Novi Pazar, Kruševac, Trstenik, Gornji Milanovac, Varvarin, Niš, Prokuplje, Vranje , Čačak, Užice, Obrenovac, Novi Sad, Kikinda, Sremska Mitrovica, Subotica, Bor, Zaječar, Negotin, Soko Banja, ali i manjim mestima , kao što su: Stalać, Topola, Požega...

REZULTATI ISTRAŽIVANJA

SLEDITE LINKOVE NA PODNASLOVIMA ILI SLIKAMA

Životni planovi

67,83% ispitanika je spremno da nastavi svoj život u inostranstvu.

Procena informisanosti

32,54% ispitanika radije prati nezavisne štampane medije.

Procena političke situacije

83,17% ispitanika smatra da je potrebna smena vlasti u Srbiji.

Izborno ponašanje i stranačka opredeljenost

62,02% ispitanika je odlučilo da svoj glas poveri Udruženoj opoziciji (DOS).

Spremnost za učešće u protestima

59,22% ispitanika bilo bi spremno da učestvuje u studentskom protestu u slučaju izborne krađe.

Vrednosti i predrasude

50,70% ispitanika se slaže sa ovom tvrdnjom.

Istraživanje "Prvi izbor" obavljeno je tokom jula i avgusta 2000. godine.  Ciljna grupa su bili maturanti u Srbiji koji su te godine stekli pravo glasa na izborima, a sam cilj je bio dobiti jasnu sliku o njihovim političkim orijentacijama, uverenjima, ispitati vrednosne stavove mladih ljudi koji su u septembru  prvi put odlučivali o sudbini svoje zemlje.

Istraživanje je započelo u junu 2000. godine određivanjem uzorka. Pomoću proverenih metodoloških postupaka, smatrali smo da je broj od 1.000 ispitanika najprimereniji. Upitnik su sastavili Marija Grebović, apsolvent sociologije, Predrag Žunić, psiholog, Rastko Šejić, idejni tvorac istraživanja, uz stalne konsultacije sa prof. Draganom Popadićem, docentom na Filozofskom fakultetu u Beogradu. U kontaktu sa maturantima, tj. u samom procesu istraživanja, učestvovalo je 70 anketara iz pomenutih gradova u Srbiji.

Distribuciju štampanog materijala (uputstva za anketare i upitnici) vršio je Budimir Marković, a glavni koordinator istraživanja Marija Grebović obišla je sva regionalna povereništva stvarajući na taj način potpun uvid u rad na terenu. Ova faza istraživanja, samo ispitivanje, trajala je dve nedelje. Završena je bez velikih problema, ali sa jednim direktnim kontaktom sa pripadnikom policije u Novom Pazaru, koji je anketara legitimisao, zatim mu uzeo upitnik, pregledao ga, raspitivao se ko ga finansira... Kada je dobio odgovor da se anketa radi kao seminarski rad za fakultet, odustao je, vratio upitnik i dodao da mu je pametnije da se takvim stvarima više ne bavi. Pritisak na slobodu izražavanja i rada nevladinih organizacija je u tom trenutku u gradovima po Srbiji u kojima je istraživanje obavljeno bio izuzetno veliki.

Nakon prikupljenih podataka prešli smo na treću fazu, obradu podataka. Sam unos podataka trajao je nedelju dana i obavljao ga je Nemanja Vukotić sa svojim timom.

Po obavljenom unosu usledila je obrada podataka koju su uz koordinatore projekta vršili Predrag Žunić, psiholog, i Hana David, psiholog. Zbog obilja informacija koje je upitnik pružao i mogućnosti da se dođe  do mnoštva zanimljivosti ova faza je trajala duže od ranije predviđenog roka, oko 15 dana.

Članak iz Glasa javnosti objavljen 21. septembra 2000.U završnoj fazi nastupilo je štampanje dobijenih rezultata, izrada brošure i mini medijske kampanje koju je vodio Rastko Šejić, a trajala je 5 dana. Pomenute brošure su prosleđene medijima, a od emitovanog i objavljenog materijala beležimo tekstove u "Glasu Javnosti", naslovnu stranu beogradskog izdanja pomenutog lista dan pre izborne tišine 21. septembra ("Vlast loša za 87% maturanata"), predlog za izjavu nedelje na "RADIO INDEKSU", prenošenje dela rezultata istraživanja putem sajta "Free Serbia", a udarni dobijeni rezultati su čitani na predizbornim mitinzima DOS-a u mnogim gradovima.

Projekat je osim glavnog koordinatora koji je rukovodio istraživanjem imao i regionalne koordinatore zbog obimnosti posla kao i prostorne rasprostranjenosti, i to za: Centralnu Srbiju sa sedištem u Kragujevcu (Petrić Dalibor), Zapadnu Srbiju sa sedištem u Užicu (Damjanović Jelena), Južnu Srbiju sa sedištem u Nišu (Ivan Milutinović, Dejan Krunić), Vojvodinu (Irena Letmanji), Beograd i okolinu (Marko Ignjatović).

 Subscribe to me on YouTube

Instagram LOGO

 

Logo Čini DOBRO - design: Zoran Mujbegović, title: Rastko Šejić

Hardwired magazine

 

Mulj.net - magazin popularne kulture