Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

You are here: Home / KAKO I KADA? / Akcije / Action images / Otpor! štampani materijali / Opsada Filološkog fakulteta
Opsada Filološkog fakulteta
Plakat i letak povodom prebijanja studenata na Filološkom fakultetu u organizaciji dekana. Tekst: Ljubica Pupezin, prelom: Mališa Vučković

 Subscribe to me on YouTube

Instagram LOGO

 

Logo Čini DOBRO - design: Zoran Mujbegović, title: Rastko Šejić

Hardwired magazine

 

Mulj.net - magazin popularne kulture