Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

You are here: Home / KAKO I KADA? / Akcije / Action images / Otpor! štampani materijali / Ugovor o braku iz koristi
Ugovor o braku iz koristi
Dvostrani letak, formata A5, komentar na javno proklamovanu ideju režima da se uvede porez za neudate i neoženjene građane Srbije. Tekst: Dejan Vulin, prelom: Mališa Vučković

 Subscribe to me on YouTube

Instagram LOGO

 

Logo Čini DOBRO - design: Zoran Mujbegović, title: Rastko Šejić

Hardwired magazine

 

Mulj.net - magazin popularne kulture